معلومات در باره ما

تمرکز بازگشت متحدین به خانه بر این سوال است که پس از ورود پناهجویان أفغان به ایالات متحده چه خواهد شد. فعلا، ضرور است که جمعیتی از آمریکایی‌های قوی را که بیشتر از همه می‌دانند امریکایی بودن به چه اندازه ارزشمند است، را در کشور خویش تحویل ګیریم. بازګشت متحدین به خانه در حال ایجاد زمینه های است تا ما را قادر بسازد که به و عده خویش که با متحدین خود کرده بودیم. عمل شود، قوه توانمند کاري را در بخش های حیاتی ایالات متحده تزریق شود و ما را به کشوری قوی تر تبدیل کند

از آنجایی که صدها هزار افغان به دلیل فروپاشی دولت افغانستان و متعاقباً تسلط طالبان، آواره شدند یا در معرض خطر قرار گرفتند، بسیاری از آمریکایی‌ها احساس کردند که آنان به کمک نیاز دارند. بیل مانکینز و بروکس کرنشا مانند بسیاری از کسانی که قبلا در افغانستان خدمت کرده‌اند، احساس کردند که باید پیش قدم شوند

کرنشا و منکینز، که برای اولین بار در سال 2002 در پوهنتون استخباراتی نیروی بحری با هم آشنا شدند، و در مجموع بیش از 25 سال دربخش نظامی و دولتی خدمت کردند، دفعتا آغاز بهکار غیر رسمی در زمینه های مختلف کردند تا مهاجرین افغان را کمک کنند که مشکلات مختلف حقوقی، سیاسی و جغرافیایی را در روند مهاجرت به آنان ساده بسازند

کاری که به عنوان یک تلاش کوچک برای جای به جای کردن هموطنان ما به جای مصؤن آغاز شد، مبدل به یک روند بزرګ شد و تعداد زیاد از افراد تذکیه شده او خانواده هایشان در لست اضافه شد. مانکینز با حمایت سازمان کرنشا، روند تحرک مهاجرین را به پیش می برد کرد وکرنشا شروع به آماده سازی مسکن، جذب جامعه، آموزش و کاریابی آنان در ایالات متحده کرد. این تلاش مشترک بین مانکینز ، بنیانگذار مانکینز ریسرچ  وکرنشاو بنیانگذار (شرکت کرنشاو) در ماه جون آغاز شد.نام این نهاد را بعدا بازګشت متحدین به خانه ګذاشتیم تا در روند جمع آوری کمک های مالی و جای به جای شدن مهاجرین کمک نماید

بازګشت متحدین به خانه  فعالانه با پناهجویان، بخش های صنعتی و رهبران جامعه کار می کند. آیا شما کسی را می شناسید که نیاز به کمک داشته باشند؟ لطفا با ما تماس ګیرید